Search

Zdravilna moč mandal

V tokratnem zapisu predstavljamo moč svete geometrije, ki je lahko podpora boljšemu počutju in notranjemu ravnovesju. Zdravilno moč risanja mandal so odkrile že pradavne civilizacije, to sveto znanje pa se je ohranilo vse do danes. Švicarski psiholog Carl G. Jung (1875 - 1961), ustanovitelj analitične psihologije, je v prakso s psihoterapijo uspešno vključil tudi delo z mandalami. Zanj so mandale predstavljale arhetip, univerzalno prasliko duše človeka. Razumel jo je kot ključ k skrivnostim našega notranjega sveta. Krožne podobe so bile zanj premik v smeri osebnostne rasti, izražanje ideje varnega zatočišča, pot v lastno sredino.


Spodnji zapis je avtorsko delo profesorice Irene Jarc, strokovnjakinje na področju svete geometrije.


M a n d a l a – že v samem imenu se skriva harmonično nihanje. Beseda izvira iz sanskrta in pomeni krog, red, strukturo ali osrediščenje. Krog nas spremlja povsod v naravi, tako v mikro kot v makrokozmosu. Že od praveka je bila glavni simbol za koncentracijo, meditacijo, osebnostni zrelostni proces, zaščito in zdravljenje.

V naravi se mandale pojavljajo povsod okoli nas, na celem planetu in v vesolju. To so krogi pravilnih oblik, ki predstavljajo celoto. So naravni „Feng shu“. Skoraj vsak dan, ko oblaki ne prekrivajo neba, lahko s prostim očesom opazujemo sonce, ki je ena od največjih mandal. V naravi naletimo na mandale ob vsakem koraku. Ko opazujemo prerezano deblo drevesa, vidimo, da so v deblu zarisani krogi, za vsako leto rasti e