top of page
Search

Zdravilna moč mandal

V tokratnem zapisu predstavljamo moč svete geometrije, ki je lahko podpora boljšemu počutju in notranjemu ravnovesju. Zdravilno moč risanja mandal so odkrile že pradavne civilizacije, to sveto znanje pa se je ohranilo vse do danes. Švicarski psiholog Carl G. Jung (1875 - 1961), ustanovitelj analitične psihologije, je v prakso s psihoterapijo uspešno vključil tudi delo z mandalami. Zanj so mandale predstavljale arhetip, univerzalno prasliko duše človeka. Razumel jo je kot ključ k skrivnostim našega notranjega sveta. Krožne podobe so bile zanj premik v smeri osebnostne rasti, izražanje ideje varnega zatočišča, pot v lastno sredino.


Spodnji zapis je avtorsko delo profesorice Irene Jarc, strokovnjakinje na področju svete geometrije.


M a n d a l a – že v samem imenu se skriva harmonično nihanje. Beseda izvira iz sanskrta in pomeni krog, red, strukturo ali osrediščenje. Krog nas spremlja povsod v naravi, tako v mikro kot v makrokozmosu. Že od praveka je bila glavni simbol za koncentracijo, meditacijo, osebnostni zrelostni proces, zaščito in zdravljenje.

V naravi se mandale pojavljajo povsod okoli nas, na celem planetu in v vesolju. To so krogi pravilnih oblik, ki predstavljajo celoto. So naravni „Feng shu“. Skoraj vsak dan, ko oblaki ne prekrivajo neba, lahko s prostim očesom opazujemo sonce, ki je ena od največjih mandal. V naravi naletimo na mandale ob vsakem koraku. Ko opazujemo prerezano deblo drevesa, vidimo, da so v deblu zarisani krogi, za vsako leto rasti eden. V njih so zbrane vse informacije o razvoju drevesa. Ptice si zgradijo gnezdo v obliki kroga. Pajek po naravnih tokovih, ki se gibljejo v naravi splete mrežo, ki je krasen primer mandale. Če prerežemo pomarančo, limono ali greipfrut opazimo iz centra navzven izhajajoče trikotnike, ki si sledijo v pravilnem zaporedju. Prerezano jabolko skriva v sebi obliko pešk, ki tvorijo manjši pentagram. Cvetovi rastlin, kot so sončnica, narcisa, vrtnica, hibiskus in druge so prekrasne mandale, ki jih radi občudujemo. Školjke morskih polžev tvorijo pravilno zaporedje trikotnikov. Vsak dan uporabljamo za začinjanje jedi sol in za sladkanje sladkor. Ti kristali so čudovit primer mandale, prav tako snežinke, ki padajo na zemljo pozimi.Mandala je prisotna v vseh kulturah na svetu. Stari Egičani so jo upodobili na steni Horusovega templja v Edfuju. Za njih je predstavljala prvotno stanje obstoja, ki je bilo prisotno še pred velikim pokom v vesolju. Iz nje je po poku nastal človek, žival, rastlina in mineralni svet.


Leonardo da Vinci (1452 – 1519) je pri risanju človeka upošteval sredinsko točo telesa, ki se nahaja štiri centimetre pod popkom. Ko je v ta prostor zapičil šestilo, je okoli razkoračenega človeka, ki ima navzgor iztegnjene roke zarisal pravilni krog. Ohranjene so njegove slike mandal, z narisano rožo življenja.


Fibonacci, s pravim imenom Leonardo Pisano, ki je živel med 12. in 13. sto. v Pizi je opazoval naravne zakone in na podlagi tega prišel do zaključka, da je celotna narava matematično urejena. Njena kaotičnost in neurejenost je samo iluzija, ki zavaja nevedneže. Utemeljil je teorijo o Fibonaccijevoem zaporedje in zlatem rezu. Pravilno zaporedje je v naravi povsod prisotno – od razmerij med posameznimi deli teles živali, oblike polževe hišice, razmerja med številom čebel in trotov v panju ter do števila cvetnih listov. Zlati rez lahko zasledimo tudi pri velikih umetniških dosežkih človeštva, pa naj bo to arhitektura, glasba, slikarstvo itn. Zlati rez je najboljše možno vodilo vseh, ki poskušajo skladno lepoto ujeti v sliki.

Uporablja se tudi ob risanju mandal.


Fibonoccijovo zaporedje – Zlati rez – Narava in števila:


Ugotovil je, da risanje mandal lahko pomaga pri tem, da se v človekovi podzavesti ponovno vzpostavi naravni, univerzalni red – stanje „samo ozdravitve“. Ob opazovanju procesov pri svojih pacientih je opazil, da so z risanjem mandal uspešno vzpostavili duševno ravnotežje, odpravili stanja strahu in tesnobe ter kaotična psihična stanja. Zanj so bila zato sredstvo za samo ozdravitev.


Ko rišemo mandale se je potrebno skoncentrirati na to drobno delo. Posledica tega je močno povečana pozornost. Pri risanju mandale na podlagi svete geometrije se srečujemo z jasno zgradbo slike, ki ima svoj namen in tisočletja staro osnovo. Vse razlage njenega pomena so si enotne, da je središče mandale povezano s središčem tistega, ki jo riše. Zato pravijo mandali tudi »zdravilni krog« in »krog svetlobe«.


Smo del stvarstva. Iz njega lahko črpamo neminljivo energijo, ki nam daje več življenjske kvalitete. Z risanjem mandale ustvarimo v svoji notranjosti globok mir, sproščenost, povezanost, zbranost, harmonijo in izpolnitev. Preveva nas občutek živosti, radosti in pomirjenosti s samim seboj. Globok simboličen pomen mandale in raznolikost vzorcev omogoča duši, da se sprosti od naporov.


Več o mandalah je napisano na spletni strani - http://www.mandala.si


877 views0 comments

ความคิดเห็น


Post: Blog2_Post
bottom of page